کلبه ریاضی
ریاضیدانان کوچک 
پيوندهای روزانه
سلامی به تازگی بهار 

دوستای گلم عیدتون مبارک

ببخشید چندوقتیه آپ نمیکنیم آخه درگیریم 

خوب حالا اومدیم تا عیدیتون وبدیم 

عیدتون کلی تست جالب 

که تو راهه

صبر کنید

[ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 20:47 ] [ الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری ]
سلام به تازگی بهار 

دوستای گلم عیدتون مبارک

ببخشید چندوقتیه آپ نمیکنیم آخه درگیریم 

خوب حالا اومدیم تا عیدیتون وبدیم 

عیدتون کلی تست جالب 

که تو راههصبرکنید

منتظر باشید

[ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 20:46 ] [ الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری ]

ایا می‏دانید مهندسان هخامنشي راز استفاده از عدد پي 3/14 را 2500 سال پيش كشف كرده بودند.

ایا می‏دانید آنها در ساخت سازه هاي سنگي و ستون هاي مجموعه تخت جمشيد كه داراي اشكال مخروطي است، از اين عدد استفاده مي كردند.

ایا می‏دانید اين عدد از تقسيم محيط دايره بر قطر آن به دست مي آيد

ایا می‏دانید كشف عدد پي جزو مهمترين كشفيات در رياضيات است

ایا می‏دانید كارشناسان رياضي هنوز نتوانسته اند زمان مشخصي براي شروع استفاده از اين عدد پيش بيني كنند

ایا می‏دانید عده زيادي مصريان و برخي ديگر، يونانيان باستان را كاشفان اين عدد مي دانستند

ایا می‏دانید بررسي هاي نشان مي دهد هخامنشيان هم با اين عدد آشنا بودند.

ایا می‏دانید مهندسان هخامنشي ابتدا مقاطع دايره اي را به چندين بخش مساوي تقسيم مي كردند.

ایا می‏دانید در داخل هر قسمت تقسيم شده، هلالي معكوس را رسم مي كردند

ایا می‏دانید اين كار آنها را قادر مي ساخت كه مقاطع بسيار دقيق ستون هاي دايره اي را به دست بياورند

ایا می‏دانید اين مهندسان براي به دست آوردن مقاطع دقيق ستون ها مجبور بودند عدد پي را تا چند رقم اعشار محاسبه كنند

ایا می‏دانید داريوش هخامنشي بنيان گذار تخت جمشيد در 521 سال پيش از ميلاد دستور ساخت تخت جمشيد را مي دهد

ایا می‏دانید تا سال 486 بسياري از بناهاي تخت جمشيد را طرح ريزي يا بنيان گذاري مي كند

[ پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 13:10 ] [ الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری ]

نابغه ها نظر بدن

10  عدد جعبه قند داریم.

هر جعبه از 100 حبه قند تشکیل شده.

 وزن هر حبه قند 10 گرم است.

 فقط یکی از جعبه ها حبه هایی با وزن 9 گرم دارد.

یک ترازو داریم که یک بار مصرف است .

می خواهیم با استفاده از این ترازو و تنها با یک بار وزن کردن بفهمیم کدام جعبه وزن کمتری دارد؟

 به نظر شما باید چه کار کنیم؟

 

[ جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 13:17 ] [ الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری ]
سلامی به شادمانی پیروزی جمهوری اسلامی ایران 

 

دوستای گل ازتون میخوام بانظراتون مارودلگرم کنید 

دوستون داریم 

ما نظر می خوایم

[ یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 14:46 ] [ الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری ]

1قرینهaبرابرb-وقرینهbبرابرc-است.قرینه قرینهaبرابراست با

1.a

2.b

3.c

4.همه موارد

2.قرینه 2-نسبت به 5کدام است؟

1منفی نه

2.پنج

3.ده

4.دوازده

3.حاصل عبارت مقابل کدام گزینه است؟=(1-(3-2)-3)2

12.1            4.2   3.منفی2     6.4

4.مورچه ای روی محوراعداد صحیح روی نقطه3-ایستاده است.این مورچه ابندا4واحدبه سمت راست سپس8واحدبه سمت چپ میرود.حالامورچه درکدام نقطه قراردارد؟

1.1      2.منفی3     3.منفی7       4.منفی8

5.قرینه کدام عدد ازخودش کوچک تراست؟

1.منفی2     2.منفی1      3.صفر    4.یک

6.انتهای بردار3-وعددنظیران4است.ابتدای ان کدام گزینه میباشد؟

1.منفی7   7.2    3.منفی1   1.4

7.سه عدد صحیح داریم .مجموع عدداول ودوم4-مجموع اعداددوم وسوم 6-ومجموع اعداداول وسوم 8- میانگین این سه کدام گزینه است؟

1.منفی9    2.منفی3    3.منفی 18     4.منفی2

8.درسوال7عدداول کدام است؟

3.1   2.منفی یک   3.منفی3    4.منفی5

9.عددکدام گزینه را حذف کنیم تاحاصل ضرب اعدادسه گزینه باقی مانده بیشترین مقدارشود؟

1.منفی2   2.منفی1   3.صفر    3.4

10.دردنباله ی اعداد مقابل عددصدم چنداست؟...2و5-و12-

1.صد    2. صدونودوشش  3.ششصدوهشتادویک    4.پانصدوهشتادشش    

11.امروز جمعه است 121 روز دیگر چند شنبه است؟؟؟

1.شنبه     2.یکشنبه        3.دوشنبه      4.سه شنبه    

12.حاصل ضرب 4 عدد منفی عددی............  است

1.منفی        2.مثبت     3.عددی طبیعی       4.  قابل پیش بینی نیست

13. قرینه ی عدد.....نسبت به 3- برابر 8- می باشد


1. 3-             2.  3+           3.  2-         2.4

 

 

[ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 13:9 ] [ الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری ]

نکته های مهم از درس عدد های صحیح

 • قرینه اعداد مثبت ، منفی میشود که از خودشان کوچک تر است.
 • قرینه قرینه هرعدد ، با خود آن عدد برابر است.
 • در تعیین علامت یک عدد ، فقط به تعداد منفی ها توجه میکنیم . اگر تعداد منفی ها زوج باشد ، علامت عدد ، مثبت و اگر تعداد منفی ها فرد باشد ، علامت عدد ، منفی میشود.
 • اگر عدد مثبت کوچکی منهای عدد مثبت بزرگ تری شود ، عدد بزرگ تر را منهای عدد کوچک تر میکنیم و پشت جواب یک علامت منفی میگذاریم .
 • جمع چند عدد صحیح اعشاری نمیشود.
 • قرینه عدد صفر ، همان صفر است.
 • عدد صفر نه مثبت است و نه منفی.
 • عددهای مثبت را میتوانیم بدون علامت بنویسیم.
 • همه عددهای صحیح منفی از صفر کوچک تر هستند.
 • همه عددهای صحیح مثبت از صفر بزرگ تر هستند.
 • بزرگترین عدد صحیح منفی 1- است.
 • کوچک ترین عدد صحیح مثبت 1+ است.
 • موقع شمردن علامت ها با علامت های مثبت کاری نداریم و فقط منفی هارا میشماریم.
 • برای تبدیل تفریق به جمع ، عدد اولی را مینویسیم و با قرینه عدد دوم جمع میکنیم.
 • اگر عددی را با قرینه اش جمع کنیم ، حاصل صفر خواهد شد.
 • اگر عددی را با صفر جمع کنیم ، حاصل برابر است با خود آن عدد.
 • حاصل ضرب عددی مثبت در یک عدد مثبت ، عددی است مثبت.
 • حاصل ضرب عددی منفی در یک عدد مثبت ، عددی است منفی .
 • حاصل ضرب عددی مثبت در یک عدد منفی ، عددی است منفی.
 • حاصل ضرب عددی منفی در یک عدد منفی ، عددی است مثبت.
 • وقتی میخواهیم چند عدد را در هم ضرب کنیم ، بهتر است اول عدد های منفی را بشماریم ؛ اگر تعداد منفی ها زوج بود ، علامت جواب مثبت است و اگر تعداد منفی ها فرد بود ، علامت جواب منفی است.
 • اگر عددی در صفر ضرب شود ، حاصل صفر خواهد بود.
 • اگر عددی را در یک ضرب کنیم ، حاصل خود آن عدد خواهد شد.
 • اگر عددی در (1-) ضرب بشود حاصل خود آن عدد خواهد شد.
 • حاصل تقسیم عددی مثبت بر یک عدد مثبت ، عددی است مثبت.
 • حاصل تقسیم عددی منفی بر یک عدد مثبت ، عددی است منفی.
 • حاصل تقسیم عددی مثبت بر یک عدد منفی ، عددی است منفی.
 • حاصل تقسیم عددی منفی بر یک عدد منفی ، عددی است مثبت.

 

[ سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 21:44 ] [ الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
Untitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

كد موسيقي براي وبلاگTop Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه